ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان مردم واقع در تهران

تاریخ انتشار: 1392/03/26
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بیمارستان مردم  

 

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن 

تهران

تهران

مردم

پرستار

کارشناس

 

طبق قانون کار + حق جذب و کارانه

 

33795823-

5-

33304747

پرستار ویژه

کارشناس

4

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران