ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان فجر

تاریخ انتشار: 1391/11/22
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بیمارستان فجر

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

تهران

تهران

فجر

پرستار

کارشناس

25

برابر قانون کار

روز کار و شبکار

38564374

38564352

اتاق عمل

کاردان و کارشناس

20

بیهوشی

کاردان و کارشناس

12

فوریتهای پزشکی

کاردان

6

علوم آزمایشگاهی

کارشناس

2

روزکار

علوم آزمایشگاهی

کاردان

2

رادیولوژی

کارشناس

2

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران