ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان صارم تهران

تاریخ انتشار: 1391/09/19
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بیمارستان صارم

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

تهران

تهران

صارم

پرستار NICU

کارشناس

4

طبق قانون کار و قوانین بیمارستان

 

44670888- 44633295

اتاق عمل

کاردان

2

هوشبری

کاردان

2

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران