ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان شهید مفتح ورامین

تاریخ انتشار: 1390/09/21
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بیمارستان شهید مفتح ورامین

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد

نیروی

 مورد

نیاز

میزان حقوق

و مزایای

 پرداختی

توضیحات

تلفن

تهران

ورامین

شهید مفتح

بیهوشی

متخصص

2

بصورت

قرارداد کارانه

موظف

(24

 ساعت

در هفته)

0291-

14- 422

3011-14

-422

3011

داخلی

متخصص

2

زنان

متخصص

2

جراح عمومی

متخصص

2

ارتوپدی

متخصص

2

جراح مغز و

 اعصاب

متخصص

2

اورولوژی

متخصص

2

چشم

متخصص

2

گوش و حلق و

بینی

متخصص

2

نورولوژی

متخصص

2

بهیار

دیپلم

2

پرستار

کارشناس

2

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران