ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان شهید مصطفی خمینی واقع در تهران

تاریخ انتشار: 1392/10/19
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بیمارستان شهید مصطفی خمینی

کد

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزن حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

1-423-7

تهران

 

تهران

 

مصطفی خمینی

 

پرستار

کارشناسی

20

 

 

9و 88966131

88961576

2-423-7

اتاق عمل

کاردان

2

3-423-7

بیهوشی

کاردان

1

4-423-7

بهیار

دیپلم

7

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران