ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1391/01/29
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

     بیمارستان شهید بهشتی

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق ومزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

همدان

همدان

شهید

بهشتی

پرستار

کارشناس

10

 

175 ساعت درماه

-0811

8380283

6-

8380092

بهیار

دیپلم

10

 

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران