ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان شهید باهنر واقع در تهران

تاریخ انتشار: 1391/09/21
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بیمارستان شهید باهنر

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

تهران

تهران

باهنر

پرستار ICU

کارشناس

9

 

42 ساعت کار در هفته

22831840-

4-

22805059

پرستار  CCU

کارشناس

5

 

پرستار NICU

کارشناس

1

 

ماما

کارشناس

2

 

مدیریت

کارشناس

1

 

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران