ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان شهر شیراز

تاریخ انتشار: 1392/12/02
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بیمارستان شهر شیراز

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

فارس

شیراز

شهر شیراز

پرستار-مرد

کارشناس

3

 

تمام وقت

07112337905

2300185

پرستار-زن

کارشناس

3

اتاق عمل-زن

کاران یا کارشناس

4

اتاق عمل-مرد

کاران یا کارشناس

4

بیهوشی-مرد

کاران یا کارشناس

2

بیهوشی-خانم

کاران یا کارشناس

1

 
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران