ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان شهدا نی ریز

تاریخ انتشار: 1390/12/21
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

فارس

بیمارستان شهدا نی ریز

استان

شهرستان

مرکز

 

رشته

 

مدرک

نیروی مورد نیاز

حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

 

فارس

نی ریز

شهدا

پزشک عمومی

دکترا

3

حقوق ثابت + %50 کارکرد

شیفت در گردش

0732

5230111

الی 14

 

جراح عمومی

متخصص

1

توافقی

دو روز آخر هفته

نورولوژی

متخصص

1

در طول هفته

پوست

متخصص

1

رادیولوژی

متخصص

1

دوروز آخر هفته

داخلی

متخصص

1

در طول هفته

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران