ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان راضیه فیروز واقع در کرمان

تاریخ انتشار: 1392/04/20
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بیمارستان راضیه فیروز

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

کرمان

کرمان

راضیه فیروز

پرستار

کارشناس

10

طبق قانون کار

شیفت در گردش

0341-

2228484-

2222949

فیزیوتراپ

کارشناس

1

مشارکتی

صبح

تغذیه

کارشناس

1

طبق قانون کار

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران