ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان حضرت محمد رسول اله (ص) مبارکه اصفهان

تاریخ انتشار: 1390/11/12
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

اصفهان

بیمارستان حضرت محمد رسول اله (ص) مبارکه

 

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

اصفهان

 

مبارکه

حضرت محمد (ص)

پزشک عمومی

دکترا

12

براساس میزان ساعات کار

براساس قرارداد تنظیمی

0335

5272222

5274288

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران