ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان جم

تاریخ انتشار: 1390/09/23
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بیمارستان جم

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد

نیروی

 مورد

نیاز

میزان

حقوق

و مزایای

 پرداختی

توضیحات

تلفن

تهران

تهران

جم

پرستار

کارشناس-

کارشناس ارشد

10

برابر مقررات

 طرح طبقه

بندی مشاغل

پرستار

ویژه کار

 با مدرک

CCU

-NICU

-ICU

84140588-884

2287

 

 

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران