ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان بابل کلینیک

تاریخ انتشار: 1390/10/22
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

مازندران

بیمارستان بابل کلینیک

 

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

مازندران

 

بابل

بابل کلنیک

رادیولوژی

دکترا

2

با توافق طرفین

صبح – عصر – شب

-0111

3238001

الی 3

3229728

پرستار

کارشناس

10

 (8 زن و 2 مرد)

برابر قانون کار

 

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران