ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان ایرانشهر واقع در تهران

تاریخ انتشار: 1391/12/05
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بیمارستان ایرانشهر

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای  پرداختی

توضیحات

تلفن

تهران

تهران

ایرانشهر

پرستار

کارشناس

7

طبق قانون کار

 

77608061و 9

77507751

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران