ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان امام خمینی درگز در خراسان رضوی

تاریخ انتشار: 1392/04/06
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بیمارستان امام خمینی درگز

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

خراسان رضوی

درگز

امام خمینی

پزشک عمومی

دکترا

10

طبق قانون

شبفت در گردش

0582-

5221005-9

5220100

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران