ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بیمارستان اقبال واقع در تهران

تاریخ انتشار: 1392/09/16
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بیمارستان اقبال

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال

توضیحات

تلفن

تهران

تهران

اقبال

پرستار نوزادان

کارشناس

2

طبق قانون کار

42 ساعت در هفته

66376767

پرستار NICU

کارشناس

4

پرستار ICU

کارشناس

4

پرستار مترون

کارشناس ارشد

1

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران