ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام بيمارستان فوق تخصصی چشم پزشكی نور

تاریخ انتشار: 1392/01/20
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بيمارستان فوق تخصصی چشم پزشكی نور جهت تكميل كادر درماني و پشتيبانی خود كه از طريق مصاحبه انتخاب خواهند شد، از متقاضيان واجد شرايط كه دارای حداكثر 30 سال سن و سلامت جسمی و روانی باشند بصورت تمام وقت در رشته های مشروحه ذيل دعوت به همكاری می نمايد. متقاضيان می توانند پس از مطالعه عناوين شغلی مورد نياز، در صورت دارا بودن شرايط احراز شغل اطلاعات مورد نياز را بطور كامل در فرم مخصوص ثبت و ارسال نمايند تا پس از بررسی های لازم بنحو مقتضی از واجدين شرايط دعوت به عمل آيد.
 

                                                                                                                    

 

  

 

رديف عنوان شغلي جنسيت شرايط احراز شغل
مرد زن
1 كاردان و كارشناس پذيرش و مدارك پزشكي * *
 1. دارا بودن مدرك كارداني و كارشناسي در رشته مدارك پزشكي
 2. ترجيحاً 2 سال تجربه مفيد در شغل مورد نظر
 3. آشنايي با حداقل يک زبان خارجي، ترجيحاً انگليسي
 4. آشنايي با كامپيوتر در حد كاربري سيستم مكانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه.
2 منشي خدمات باليني   *
 1. دارا بودن مدرك كارداني و كارشناسي در رشته هاي پيراپزشكي (بهداشت محيط، بهداشت عمومي (خانواده) و مامائي).
 2. حداقل 2 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر.
 3. آشنايي با كامپيوتر در حد كاربري سيستم مكانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه.
3 كارشناس پرستاري   *
 1. دارا بودن گواهي پايان طرح نيروي انساني (ترجيحاً در بخش و يا مراكز چشم پزشكي)
 2. ترجيحاً 2 سال تجربه مفيد در شغل مورد نظر
 3. آشنايي با كامپيوتر در حد كاربري سيستم مكانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه.
4 تكنسين بيهوشي * *
 1.  دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته بيهوشي 
 2. دارا بودن گواهی پایان کار طرح نیروی انسانی ( ترجیحاً در بخش و یا مراکز چشم پزشکی)
 3. حداقل 2 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر
 4. آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه.
5 تكنسين اتاق عمل * *
 1. دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته اتاق عمل 
 2. دارا بودن گواهی پایان کار طرح نیروی انسانی ( ترجیحاً در بخش و یا مراکز چشم پزشکی)
 3. حداقل 2 سال تجربه مفيد در اتاق عمل مراكز چشم پزشكي و آشنايي با تجهيزات اتاق عمل چشم
 4. آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه.
6 كارشناس ترخيص بيماران * *
 1. دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته هاي مدارك پزشكي ، امور مالي يا مديريت خدمات بهداشتي و درماني
 2. حداقل 5 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر ترجيحا در بخش بهداشت و درمان
 3.  آشنايي با حداقل يک زبان خارجي، ترجيحاً انگليسي
 4.  آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه.
7 كارشناس بيمه و امور قراردادها * *
 1. دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته هاي مدارك پزشكي ، امور مالي ، مديريت بيمه و مديريت خدمات بهداشتي و درماني
 2. حداقل 5 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر ترجيحا در بخش بهداشت و درمان
 3.  آشنايي با حداقل يک زبان خارجي، ترجيحاً انگليسي
 4.  آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه.
8 متصدي مخابرات (اپراتور) * *
 1. دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم
 2. حداقل 3 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر
 3. آشنايي با يكي از زبان هاي خارجي ترجيحاً انگليسي
 4.  آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه.
9 متصدي اموراداري   *
 1. دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي رشته هاي مرتبط
 2. ترجيحاً 3 سال تجربه مفيد در شغل مورد نظر
 3. تسلط كامل به تايپ فارسي و لاتين
 4. آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
 5. آشنايي با امور مربوط به دبيرخانه و مكاتبات اداري

فرم استخدام

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران