ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر

تاریخ انتشار: 1391/11/17
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

تهران

تهران

انجمن ترویج تغذیه

پزشک

دکترا

1

000.000.6 ریال و بیمه

از ساعت 8 الی 15 بجز پنج شنبه

88910190

88891169

اطفال

متخصص

1

7.000.000 ریال و بیمه

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران