ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام اداره کل بنادر ودریانوردى استان هرمزگان

تاریخ انتشار: 1392/06/27
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

اداره کل بنادر ودریانوردى استان هرمزگان جهت تکمیل کادر جستجو ونجات دریایى خود دربنادر  استان ، تعداد ۱۴ نفر واجد شرایط را به صورت قرارداد کارمعین ، جهت کار درمراکز ذیل جذب مى نماید استخدام نفرات به صورت شیفتى ( ۱۵ روز کار- ۱۵ روز استراحت ) وتقسیم نفرات براساس امتیاز مکتسبه خواهد بود

آقایانى که داراى شرایط زیرمى باشند با دردست داشتن مدارک ازتاریخ ۱/ ۷/ ۹۲ لغایت ۱۵ / ۷/ ۹۲ جهت ثبت نام به معاونت دریایى بندرشهید رجایى مراجعه نمایند یا تصویر مدارک خودرا به همراه شماره تلفن ثابت و همراه ،به آدرس پست الکترونیکى ذیل ارسال نمایند

E-mail :    [email protected]

 

شرایط داوطلبان :
-۱ معتقد به مبانى نظام مقدس جمهورى اسلامى

-۲ داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (معافیت پزشکى مورد قبول نمى باشد )

-۳ داشتن مدرک تحصیلى لیسانس دررشته هاى مهندسى دریا – دریانوردى ( عرشه ) یا افسر دوم شناورهاى با GT> 500 سفرهاى نامحدود

-۴ حداکثر سن با مدرک تحصیلى لیسانس ۲۷ سال ( حداقل زمان خدمات دریایى براى هردرجه نیز به سن مذکور اضافه مى گردد )

۵- تسلط به زبان انگلیسى

-۶ داشتن حداقل ۱۷۰ سانتیمتر قد

۷ – اخذ تاییدیه سلامت جسمانى وروح وروان از پزشک معتمد بندر

-۸ قبولى درمصاحبه عمومى وتخصصى

۹- تعیین صلاحیت داوطلبان توسط حراست بندر

-۱۰ گذراندن مراحل گزینش پس ازقبولى درمراحل فوق ( فرزندان معظم شهدا،آزادگان ، جانبازان ، مفقود الاثرها ، متقاضیان بومى و فرزندان پرسنل بنادر ودریانوردى حق تقدم دارند )


مدارک مورد نیاز:


-۱ تصویر کامل شناسنامه

۲- تصویر پشت وروى کارت ملى

۳- تصویر آخرین مدرک تحصیلى

-۴ تصویر مدرک دریانوردى معتبر

۵- تصویر کارت پایان خدمت

۶- دوقطعه عکس رنگى ۴* ۳ جدید تمام رخ

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران