ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام آزمایشگاه پاتولوژی دکتر سعادتی

تاریخ انتشار: 1390/12/20
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

فارس

آزمایشگاه پاتولوژی دکتر سعادتی

استان

شهرستان

مرکز

 

رشته

 

مدرک

نیروی مورد نیاز

حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

 

فارس

شیراز

دکتر سعادتی

ژنتیک انسانی

دکترا

1

توافقی

تمام وقت

0711

2306151

علوم آزمایشگاهی

کارشناس

3

علوم آزمایشگاهی

کارشناس

3

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران