ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر وطنخواه

تاریخ انتشار: 1390/12/25
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

کرمان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر وطنخواه

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

 

نیروی مورد نیاز

حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

 

تلفن

 

کرمان

جیرفت

دکتر وطنخواه

علوم آزمایشگاهی

کارشناس

1

حداقل 5 میلیون ریال

دو شیفت کار

0348

2213530

09133481076

 

علوم آزمایشگاهی

کاردان

2

حداقل 3 میلیون ریال

یک شیفت کار

هماتولوژی

فوق لیسانس

1

حداقل 6 میلیون ریال

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران