ما را حمایت کنید
 

آزمون جامعه حسابداران رسمی سال ۹۲

تاریخ انتشار: 1392/04/24
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

هیـات تشخیـص صلاحیـت حسابـداران رسمـی در اجرای مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ، مصوب سال ۱۳۷۲ و آیین نامه’’ تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ‘‘ موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۴۵ ت ۱۳۸۷۵ / هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۴ و اصلاحیه های بعدی آن از داوطلبان واجد شرایط زیر برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی دعوت به عمل می آورد.

برای دریافت شرایط اینجا کلیک کنید.

آدرس: تهران،کد پستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱،هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی،طبقه دوم ساختمان سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارائی،خیابان داور

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران