ما را حمایت کنید
 

آخرین اطلاعیه در خصوص فهرست اوليه دريافت مدارك شركت‌كنندگان آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی استان اصفهان

تاریخ انتشار: 1391/06/04
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

در اجراي بخشنامه شماره 200/84597مورخ 1388/9/8معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مبني بر تاييد آزمون‌هاي استخدامي توسط آن معاونت، فهرست اوليه دريافت مدارك شركت‌كنندگان در آزمون استخدامي مورخ 1391/3/26استان اصفهان پس از تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور از طريق همين سامانه اعلام خواهد شد.

 

منبع خبر

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران