ما را حمایت کنید
 

استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر استخدام بانک استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر در استان خوزستان استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر در استان خوزستان (شهرهای اهواز ، بندرامام خمینی و بهبهان) – شهریور ۹۵ موسسه اعتباری کوثر به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان (آقا) در رشته های حسابداری – … ادامه خواندن “استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر”


مشاهده آگهی

استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر در استان خوزستان استخدام بانک استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر در استان خوزستان استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر در استان خوزستان (شهرهای اهواز ، بندرامام خمینی و بهبهان) – شهریور ۹۵ موسسه اعتباری کوثر به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان (آقا) در رشته … ادامه خواندن “استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر در استان خوزستان”


مشاهده آگهی

موسسه اعتباری کوثر درنظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، از طریق آزمون استخدامی از بین داوطلبان (آقا) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های زیر جهت متصدی اموربانکی (ریالی و ارزی) برای شهرهای استان تهران ، طبق ضوابط نموده و پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش به کارگیری … ادامه خواندن “خبر: استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر”


مشاهده آگهی

خبر: استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر موسسه اعتباری کوثر درنظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، از طریق آزمون استخدامی از بین داوطلبان (آقا) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های زیر جهت متصدی اموربانکی (ریالی و ارزی) برای شهرهای استان تهران   ، طبق ضوابط نموده و پس از … ادامه خواندن “خبر: استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر”


مشاهده آگهی

استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر ضمن تشکر از بابت انتخاب موسسه اعتباری کوثر جهت اشتغال از از متقاضیان محترم درخواست می شود تمامی اطلاعات درخواستی را بادقت تکمیل کنید. فرم هایی که فیلد های اصلی آن پر نشده باشند و یا فرم های تکراری به صورت خود کار توسط سیستم حذف می شوند. لطفا … ادامه خواندن “استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر”


مشاهده آگهی

استخدام کارشناس و کارشناس ارشد حسابداری و علوم بانکی و مدیریت بازرگانی در موسسه مالی و اعتباری کوثر واقع در استان تهران   موسسه مالی و اعتباری کوثر در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، از طریق آزمون استخدامی از بین داوطلبان (آقا) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته … ادامه خواندن “استخدام کارشناس و کارشناس ارشد حسابداری و علوم بانکی و مدیریت بازرگانی در موسسه مالی و اعتباری کوثر واقع در استان تهران”


مشاهده آگهی

استخدام متصدی امور بانکی در موسسه مالی و اعتباری کوثر  واقع در تهران آخرین مهلت: 20 اردیبهشت 1394 موسسه مالی و اعتباری کوثر در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، از طریق آزمون استخدامی از بین داوطلبان (آقا) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های زیر جهت متصدی امور … ادامه خواندن “آگهی استخدام متصدی امور بانکی در موسسه مالی و اعتباری کوثر واقع در تهران”


مشاهده آگهی

موسسه مالی و اعتباری کوثر جهت تکمیل نیروی انسانی خود در سمت متصدی امور بانکی دعوت به همکاری می کند. شرایط لازم: تحصیلات : کارشناسی جنسیت : مرد حداکثر سن : ۲۸ سال محل استخدام : فقط شهر تهران رشته های مورد نیاز : حسابداری – بانکداری – مدیریت بازرگانی – کامپیوتر، نکته: کد رهگیری … ادامه خواندن “آگهی استخدام رشته های حسابداری، بانکداری، مدیریت بازرگانی در موسسه مالی و اعتباری کوثر واقع در استان تهران”


مشاهده آگهی

موسسه مالی و اعتباری کوثر برای تامین نیروی اداری مورد نیاز خود ، اقدام به استخدام نیروی جدید با عنوان شلغی متصدی امور بانکی کرده است. استخدام متصدی امور بانکی مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد حداکثر سن : 28 سال محل استخدام : فقط شهر تهران رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری … ادامه خواندن “آگهی استخدام در موسسه مالی و اعتباری کوثر واقع در تهران”


مشاهده آگهی

استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر سال ۹۳ موسسه اعتباری کوثر درنظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، از طریق آزمون استخدامی از بین داوطلبان (آقا) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های زیر جهت متصدی اموربانکی (ریالی و ارزی) برای شهر تهران   ، طبق ضوابط نموده و پس از … ادامه خواندن “آگهی استخدام ویژه موسسه مالی و اعتباری کوثر سال ۹۳ در شهر تهران”


مشاهده آگهی