ما را حمایت کنید
 

استخدام تایپیست در یک سامانه اینترنتی واقع در تهران یک سامانه اینترنتی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود اقدام به استخدام تایپیست با شرایط زیر می نماید. شرایط استخدام: استخدام تایپیست جنسیت:خانم مدرک تحصیلی: دیپلم مسلط….


مشاهده آگهی

استخدام مترجم و تایپیست اینترنتی موسسه تایپ و ترجمه آنلاین مای تایپیست برای تکمیل کادر فنی خود به تعداد محدودی مترجم و تایپیست به صورت غیر حضوری با شرایط زیر نیازمند است.   شرایط استخدام….


مشاهده آگهی

کار در منزل آگهی های امروز کار در منزل تهران، کرج و دیگر شهرستانها در این صفحه منتشر میشود. مشاغلی مثل کار در منزل بسته بندی ، بسته بندی در منزل، کار اینترنتی و دیگر مشاغل انواع….


مشاهده آگهی

آگهی استخدام کارمند اداری در چند شرکت در تهران(19بهمن95) آگهی استخدام کارمند اداری در چند شرکت در تهران(19بهمن95) کارمند – اداری کارمند اداری تلفنی خانم و آقا جهت فروش بسیار آسان با حقوق یک میلیون….


مشاهده آگهی

در ماه اسفند ما موتورهای جستجوی گوگل – بینگ – یاهو و … را آنالیز کردیم و فهرستی را استخراج کردیم که در محیط زبان فارسی اینترنت فهرست زیر و کلیدواژه ای استخدامی زیر بیشترین جستجوها….


مشاهده آگهی

استخدام کارمند غیرحضوری در آموزشگاه ارشدان به همراه شرکت ایران تایپیست در سراسر کشور آموزشگاه ارشدان به همراه شرکت ایران تایپیست برای تکمیل کارمندان غیر حضوری در فراخوان جامع اعلام نیاز می کنند. لطفا شرایط….


مشاهده آگهی

استخدام منشی در استان خراسان رضوی استخدام منشی یک ﻧﻔﺮ منشی ﺧﺎﻧﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ادارى و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ استخدام می شود. ٣٨٦٨٠٢٤٨ _______________________________ یک منشی ﺧﺎﻧﻢ استخدام می شود. ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺜﺎق ٧5 ٠٩١٥٦٥٩٩٥٤٥ ________________________________….


مشاهده آگهی

استخدام منشی در استان خراسان رضوی استخدام منشی منشی ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺷﻴﻔﺖ ﻋﺼﺮ استخدام می شود. ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد ﭼﻬﺎرراه ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ٣٧٦١٥٠٨٦ _______________________________ دو ﻧﻔﺮ منشی ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻔﺖ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ….


مشاهده آگهی

استخدام منشی در استان خراسان رضوی استخدام منشی ﺗﻌﺪادی منشی تلفنی ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼ زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮاردادى استخدام می شود. ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرى: ٩ اﻟﯽ ١4 – ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ۴٠٠+ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ….


مشاهده آگهی

استخدام کارمند غیرحضوری در موسسه مای تایپیست از سراسر کشور موسسه مای تایپیست در نظر دارد جهت تکمیل کادر کارمندان غیرحضوری خود، تعداد محدودی کارمند اینترنتی از سراسر کشور استخدام نماید. کار به عنوان کارمند….


مشاهده آگهی